Стайните термостати – удобство или необходимост

Една от следващите стъпки след монтирането на пелетна камина/котел е и поставянето на стаен термостат. Препоръчваме ги като най-подходящи и при гледане на деца. Винаги знаеш и можеш да настроиш каква да бъде температурата в стаята – в която и да е стая! Разделянето на отоплителната инсталация на зони позволява независимото отопление на отделните зони, но при необходимост може да се отопляват и всички зони едновременно и така се осигурява въможност да бъдат отоплени тези помещения, които и когато има нужда. Как работи? Приемникът получава сигнали от термостатите, управлява котела и дава сигнал на зоновите вентили да затварят/отварят (максимум четири зонови клапана). Между безжичните стайни термостати и приемното устройство съществува радиочестотна връзка и не е необходимо полагането на кабел за връзка между термостатите и котела. Приемното устройство и термостатите имат отделно свой код за сигурност и затова чужди външни радиочестоти не могат да смущават сигурната работа на уреда. Тъй като разходите за отопление са най-голямото перо в бюджета за комунални услуги не само за домакинствата, но и за бизнеса, с тези устройства ще можете да контролирате топлоотдаването и желаната температура в което и да е помещение. Така можете едновременно да имете и комфорта, за който сте мечтали, и същевременно да спестявате до 30% от сметките за отопление.
X