Политика за поверителност GDPR

Защитата на личните данни е важен принцип на търговия за нас и ние се грижим за поверителността на Вашата лична информация отговорно. Чрез този сайт ние събираме и обработваме различни видове лични данни. С използването на който и да е от нашите продукти/услуги и/или с приемането на настоящата Декларация под формата на общи условия по време на комуникацията ни (за който и да е от нашите продукти или услуги) Вие потвърждавате, че сте запоззнати и се съгласявате с общите условия и събирането и използването на Лични данни, както е описано тук.
Молим, преди да използвате този сайт или като цяло услугите на фирмата, прочетете внимателно настоящото изложение – декларация, тъй като то предоставя информация как ще обработваме личните ви данни и общите условия за политиката на фирмата. С използването на услугите на фирмата и сайта   www.dicalore.bg (собственост на фирма “ФЕСТИНА ГРУП“ ЕООД, регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност, BG175146867, нар. „Собственик“/ „Продавач“/ „Търговец“/„DI CALORE“/„Ние“, със седалище гр. София, ул. „Голям Братан“ 10А, тел: +359882885060) вие давате осъзнато, изрично и недвусмислено  съгласие с описаната тук политика.

Данните и личната информация, предоставена доброволно и съзнателно от Клиенти/Купувачи устно (на живо или по телефон) или писмено/електронно, ще се използват (съобразно общия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.) за законосъобразно управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Клиентите относно поръчки, продукти, промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги. Данни, информация и мнения от клиенти могат да бъдат използвани за подобрение на продуктовата гама, услуги и реклама на магазина (собственост на фирма “ФЕСТИНА ГРУП“ ЕООД), за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на фирмата, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги , ненарушаващи и според Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

Видове данни, подлежащи на обработка/ препратки към други интернет сайтове

Този уебсайт (www.dicalore.bg) е собственост и се управлява от фирма “ФЕСТИНА ГРУП“ ЕООД. Освен това, този сайт може да съдържа препратки към други сайтове или такива на социални медии. Когато кликнете върху такава препратка към който и да е интернет сайт, молим, имайте предвид, че тези интернет сайтове имат собствена политика за поверителност на данните. За повече информация, моля, запознайте се с политиката на тези трети страни в областта на поверителността им. Има вероятност, когато посетите сайт с определено съдържание, можете да получите бисквитки от тези уебсайтове. Ние, от “ФЕСТИНА ГРУП“ ЕООД, не упражняваме контрол върху разпространението на тези бисквитки. Имайте предвид, че ние не можем да поемем каквато и да било морална или материална отговорност за сайтове, принадлежащи на трети лица. Данни, които получаваме за Вас, когато посетите сайта ни www.dicalore.bg IP адреса Ви (какво е IP адрес?); кой е интернет доставчика Ви; кой браузър използвате; кои интернет страници посещавате в нашият сайт; колко време сте прекарали в сайта ни; на коя дата сте го посетили.

Събиране и използване на лична и нелична информация

Когато предоставите лична информация, ние ще съхраняваме отговорно и ще работим с тази отнасяща се за Вас информация с цел да отговорим на Ваше запитване, поръчка, заявка за закупуване на стоки на изплащане, за маркетингови и пазарнопроучвателни цели, за обслужване на клиенти, анализ на данните за продажби и за връзка с Вас съобразно с Вашите предпочитания за контакт. За жалост, преносът на данни през Интернет не е напълно сигурен. Независимо, че правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на тези данни на 100%, тъй като няма система за сигурност или система за прехвърляне на данни по интернет, която е гарантирано напълно сигурна. С цел защита на Вашите лични данни, молим, да имате предвид, че когато ни изпращате информация с Вашите данни, номера на банкови сметки или други поверителни лични данни по имейл, те ще бъдат използвани само и единствено за конкретния случай. Можем да се свържем с Вас чрез мобилно/текстово съобщение, по имейл или по телефона, за да Ви помолим да ни предоставите Вашите поверителни лични данни.

Лични данни от деца

Не събираме съзнателно лични данни от лица под 18-годишна възраст. Като родител или законов наставник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение.

ВАЖНО! Ние няма да продаваме Ваши лични данни или да ги споделяме с която и да е друга компания за нейна собствена / нерегламентирана в тези общи условия употреба, без предварително да Ви информираме или, ако е нужно, да поискаме вашето съгласие.

За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, различни Opencart plugins, Google Webmaster tools, Facebook, Google plus. В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред. За да оптимизираме този уебсайт по отношение на капацитета на системата, улесняването ви като потребители и предоставяне на полезна информация за нашите продукти и услуги, при поръчка ние автоматично събираме и съхраняваме информация в лог файлове. Те могат да включват Вашия Internet Protocol (IP) адрес, вида на браузъра и езиковите настройки, операционната система, доставчика на интернет услуги (ISP) и/или данни за дата и час. Това са стандартни статистически данни за използването на браузъри и интернет навиците на нашите потребители.

Накратко за какво ни е тази информация:

Ние използваме тази информация, за да управляваме ефективно уебсайта, да научим повече за поведението на нашите потребители в уебсайта, да анализираме тенденции и да събираме демографски данни за нашите потребители/клиенти като цяло само при изявен интерес от тяхна страна към продуктите/услугите ни. Събраната информация може да бъде използвана от нашите представители за комуникация и маркетинг, например, за оптимизиране и усъвършенстване на изживяването на потребителя на сайта и предоставяне на по-привлекателни специални и конкретно за тях предложения и услуги и т.н. Ако използваме нелична информация заедно с лични данни, тази информация бива третирана като лични данни, докато е в комбинация с тях.

Лични данни

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо или юридическо лице (субект на данни); такава е информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор име, идентификационен номер (за физически лица – единен граждански номер / ЕГН, за юридически лица – ЕИК), данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това лице.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за законно предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които вие предоставяте при закупуване на продукт, когато е от разстояние, са: име, фамилия, имейл, телефон, адрес. Данните, които вие предоставяте при заявено желание за закупуване на даден продукт на изплащане или от името на юридическо лице, са: име, презиме, фамилия (за физически лица) | име на фирма (за юридически лица), ЕГН (за физическо лице) | ЕИК (за юридическо лице), адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адрес и телефонен номер), финансови/търговски данни.
Една серия от данни са събрани в автоматичен модул, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; e-mail адрес; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с наш сътрудник/партньор.

Личните данни се обработват за целите на:

– сключване и изпълнение на договор за услуга, по който физическото или юридическото лице – клиент, за който се отнасят данните, е страна;
– за реализиране на законните интереси на администратора/обработващия данните във връзка с неговото изпълнение.
Личните данни, събирани и обработвани от администратора, могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели:
– лица, на които са възложени действия по: изработване, комплектоване и доставка на писмена кореспонденция с клиентите или всяка друга информация на администратора;
– органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави личните данни по силата на специална законова разпоредба.
Предоставянето на лични данни е доброволно и в случай на отказ да бъдат предоставени администраторът ще бъде в обективна невъзможност да изпълни (обработи и изпрати) изявеното от клиента желание за закупуване на продукт/услуга, когато е от разстояние. Ако клиентът желае да закупи съответен продукт, може да заповяда на място в магазина, където съответно ще му бъде издаден платежен документ/касов бон (без да се налага да предоставя каквито и да било свои лични данни).

ВАЖНО: Обработващият/Администраторът на лични данни НЯМА да събира, обработва или съхранява чувствителни лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном, освен при условията на чл. 5, ал 2 от Закона за защита на личните данни.

Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон или при дадено съгласие за обработка на лични данни, личните данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на администратора на лични данни или съответно от физически и/или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията ЗЗЛД. Търговски партньори:  Може да си сътрудничим с други фирми, за да Ви предоставяме продукти, услуги или предложения въз основа на изживяването Ви в нашите обекти, и съответно може да споделяме Вашите данни с нашите търговски партньори за осъществяване на успешна покупко-продажба на заявения от Вас артикул. По принцип нашите доставчици на стоки/услуги също така са задължени да защитават Вашите лични данни и нямат право да ги използват или споделят по какъвто и да е друг начин, освен както може да се изисква от закона. Независимо от това, нашите доставчици на услуги за разкриване на измами могат да използват Вашите лични данни, без да ги споделят, с цел разкриване на измами. Може да използваме партньори, за да Ви съобщят новости или да Ви предоставят промоционални материали (ако има такива), включително персонализирани онлайн и мобилни реклами в зависимост от Вашите предпочитания и приложимите закони. ЕТ Крез – Емил Апостолов може да разкрие лични данни, за да: (1) се съобрази с приложимите закони, (2) отговори на запитвания от страна на правителството или искания от страна на обществени органи, (3) се съобрази с наличните законови процедури, (4) защити правата, поверителността, безопасността или собствеността на ЕТ Крез – Емил Апостолов, клиентите, посетителите на сайта, служителите или обществото, (5) ни позволи да търсим налични обезщетения или ограничения на щетите, които може да ни бъдат причинени, (6) прилага правилата и условията на нашият уебсайт и (7) реагира в спешни ситуации.

Задължителният или доброволният характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, а именно: личните данни се предоставят доброволно, с оглед възникването и развитието на устни/писмени договорни отношения между Клиент/Купувач и Продавач, като евентуалният Ви отказ като Купувач да предоставите личните си данни би означавал отказ от Ваша страна да встъпите в договорни отношения и съответно да не можете да закупите определен продукт/услуга от разстояние (има определено законово изискване – не може да се състави финансов документ /фактура/ за покупка на стока без да се попълнят личните данни на Клиента в нея).

Чрез извършване на поръчка за закупуване на определена стока/продукт/услуга и попълването на формуляри с лични данни от разстояние Клиентите/Купувачите декларират, че са съгласни необходимите лични данни да бъдат включени в базата данни на фирма “ФЕСТИНА ГРУП“ ЕООД | Di CALORE, www.dicalore.bg, info@dicalore.bg, тел: +359882885060, със седалище България, гр. София, ул. „Голям Братан“ 10А, и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранявани и обработвани и от партньори/трети лица, с които фирмата има отношения от всякакъв вид за своите търговски и законосъобразни цели (относно обработка на поръчки, изпращане на продукти, оферти, актуални промоции, информационни съобщения, за необходими вътрешнофирмени пазарни изследвания, следене на продажбени данни, вътрешни статистики, предложения за подобряване на предоставените качества на продукти/услуги и за създаване на нови характеристики, елементи, промоционални оферти и нови услуги. Фирма “ФЕСТИНА ГРУП“ ЕООД може да разкрие тази информация на нейните дистрибутори/дилъри/куриери/сътрудници и агенти, с които работи, при условията за поверителност, за извършване на определени законосъобразни дейности, без ограничения – за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на продукти, анализ на данни и информация, предоставяне на съдействие, съобщаване на информация по електронна поща, SMS и др. канали, проучвания и анализи на продажбите, следене на гаранционния срок на продуктите. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си по закон.

Фирма “ФЕСТИНА ГРУП“ ЕООД ще разкрие информация за лични данни, когато законът изрично ни позволява или за да защитим своите права, собственост и сигурност. Това включва и обмен на информация с други фирми и организации за предотвратяване на измами. Разбира се, това Не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели или цели, различни от посочените в този документ.

Използвайки имейл адрес info@dicalore.bg Клиентите могат да:

– получават потвърждение дали техните лични данни се обработват или не (веднъж на година);
– да получават информация за личните им данни, които се обработват;
– кой и как обработва личните им данни;
– да се противопоставят на обработката на своите лични данни съгласно закона или основателни причини, свързани с конкретната ситуация.

Цели за опериране с лични данни на клиента:

Търговска цел – успешно и ефективно извършване на продажба при заявено от клиента конкретно желание за закупуване на определен продукт/услуга;
Следене на продажбени данни;
Предоставяне на данните на трети лица, упоменати в настоящите общи условия, като Клиентът по всяко време може да изиска информация на кого и с каква цел са били предадени личните му данни, напр. куриерски услуги и т.н.;
Информацията може да бъде съхранявана отговорно съобразно периода на гаранцията за конкретен артикул за срок до 10 (десет) години и бъдещо опазване и защита на интересите на фирмата.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани тук, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимите закони. Ние ще унищожим вашите лични данни във възможно най-кратък срок. Ако съществуват върху хартиен носител, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв сигурен  начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат изтрити/унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

В допълнение, Клиентът има правото да актуализира, коригира или изтрива/заличава данни в съответствие с правните разпоредби. 

Право на информация за вашите лични данни / Корекция, блокиране или изтриване

По всяко време вие можете да изискате информация за личните данни, съхранени за вас, източникът на данни, получателите на данните, цели на съхранението, както и физически и юридически лица, до които ние пренасяме вашите лични данни.

Право да оттеглите своето съгласие
Вие имате правото да оттеглите своето съгласие по всяко време. Изтеглянето на вашето съгласие няма да повлияе на законността на обработката базирани на вашето съгласие преди оттеглянето.

Промени в Политиката на Поверителност
Всички бъдещи промени в Политиката на Поверителност ще бъдат поствани на този уебсайт. Следователно вие трябва периодично да преглеждате тези промени в общите условия тук.

Как да се свържете с нас:
Ако имате някакви въпроси, коментари или изисквания, свързани с продукти или политиката на фирмата, можете да се свържете с нас на място в търговския обект, по имейл info@dicalore.bg или директно на тел: +359882885060

Надзорни органи:
КЗЛД: https://www.cpdp.bg
КЗП: https://www.kzp.bg/

X