Сервиз

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ на пелетни съоражения

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА С ДДС
Топловъздушни пелетни камини Di Calore –  8kW и 10kW 70,00 лв.
Водогрейни пелетни камини Di Calore – 13kW, 18kW, 25kW 100,00 лв.
Настройки при смяна на пелети (без включен транспорт) 40,00 лв.
Транспорт извън населеното място на сервиза  1,00 лв. / км

 

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ НЕИЗПРАВНОСТИ С ОСИГУРЕНИ МАТЕРИАЛИ ОТ КЛИЕНТА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА С ДДС
Камини и котли Di Calore
Монтаж на комин 99,00 лв.
Подмяна шнек 99,00 лв.
Смяна ворна помпа 99,00 лв.
Монтаж на стаен термостат 50,00 лв.
Смяна на керамичен нагревател 50,00 лв.
Подмяна на платка                                                                                                                                                                                                                                      70,00 лв.
Почистване и профилактика на отоплителния уред 100,00 лв.
Подмяна на вентилатор 99,00 лв.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Пелетни камини с водна риза Di Calore

За въвеждане в експлоатация на пелетни камини с водна риза Di Calore е необходимо
да са изпълнени следните условия:

 • Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали – минимум 20 см.).
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V.
 • Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.
 • Обезвъздушител, воден филтър, предпазен (възвратен) клапан, манометър.
 • Осигурен приток на свеж въздух
Котли Di Calore

За въвеждане в експлоатация на котли Di Calore е необходимо да са изпълнени следните условия:

 • Монтиран съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
 • Осигурено електрическо захранване на 220 V.
 • Подвързана водна помпа.
 • Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.
 • Задължително монтиран трипътен вентил.
 • Осигурен приток на свеж въздух
 • Обезвъздушител, воден филтър, предпазен (възвратен) клапан, манометър
Пелетни камини с въздушна циркулация

За въвеждане в експлоатация на пелетни камини с въздушна циркулация Di Calore е необходимо
да са изпълнени следните условия:

 • Подвързана към коминно тяло, съобразно с Инструкция за монтаж и експлоатация на
  съответното изделие.
 • Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие
  (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали – 20 см.).
 •  Осигурено електрическо захранване на 220 V.в.
 • Осигурен приток на свеж въздух

КАКВО ВКЛЮЧВА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПУСК

 1. Проверка на документите на уреда – правилно попълнена гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон).
 2.  Проверка – изпълнени ли са изискванията за монтаж и експлоатация, спрямо инструкцията за съответното изделие.
 3. Проверка на горивото (пелетите), дали е съобразено с пропоръките в „ Инструкцията за монтаж“.
 4. Функционален тест на всички компоненти в уреда.
 5. Първоначален пуск и настройка (спрямо специфичните изисквания на конкретната инсталация и комин, с който ще работи уреда).
 6. Кратък инструктаж – теоретичен и практически, за начините на експлоатация на уреда в съотв. с „Инструкцията за монтаж и експлоатация“ и „Гаранционна карта“.
 7. Запознаване с видовете повреди и съответните съобщения/индикации, както и причините за тях.

Внимание !!! При някои обстоятелства, при които установим, че не са спазени условията в инструкцията за монтаж и гаранционна карта, и че не се позволява безопасна работа на новия уред, си запазваме правото да не извършваме тази услуга. Моля да имате предвид, че не можем да преправяме инсталации (електрически и водни), да “персонализираме” фитинги и връзки, както и да демонтираме или правим промени по мебели и др.

Ръководства за употреба

Топловъздушни пелетни камини Di Calore
Ръководство за употреба на термопимпи Di Calore
Соларни системи под налягане Di Calore
Електроника за соларни системи „отворени“  Di Calore
Електроника за соларни системи „отворени“  Di Calore TOUCHSCREEN
Електроника за соларни системи под налягане

Кодове грешки за пелетни камини и котли

Висока температура в бункера за пелети!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Прекалено нагряване на бункера. 2. Повреда в инсталацията на жилището. 3. Не заземен контакт, в който е включена камината!

Грешка пресостат!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Запушен комин! 2. Повреда на пресостата.

Ниска температура на димни газове!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Липса на пелети в бункера. 2. НЕ качествени пелети. 3. Влажни пелети.

Висока температура на водата във водната риза!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Спад в налягането на инсталацията. 2. Проблем с циркулационната помпа. 3. НЕ добре обезвъздушена инсталация!

Висока температура на димни газове!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. НЕ почистена камина. 2. Запушен комин!

Няма сигнал до енкодера!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Повреда на вентилатора. 2. Откачен кабел на вентилатора.

Няма сигнал между електрониката и вентилатора

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Повреда в електрониката. 2. Откачен кабел на платката.

Ниско налягане в системата!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Липса на вода в системата.

Високо налягане в системата!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Твърде много вода в системата.

Дата и час не са точни!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Камината е останала без захранване. 2. Сверете дата и час.

Неуспешно запалване!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Изгорял нагревател. 2. Влажни пелети.

Липса на захранване!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Ниско напрежение. 2. НЕ добре заземена инсталация.

Липса на гориво!

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ: 1. Няма пелети в бункера.

Ръководства за употреба и инсталация за пелетни съоражения

Можете да изтеглите и разгледате всички ръководства за употреба и инсталация за нашите пелетни съоражения кликвайки на бутоните отдолу! За всякакви въпроси и уточения, не се колебайте да ни пишете през контактната форма!

Ръководства за употреба и инсталация за пречистватели за въздух

Можете да изтеглите и разгледате всички ръководства за употреба и инсталация за нашите пречистватели за въздух кликвайки на бутоните отдолу! За всякакви въпроси и уточения, не се колебайте да ни пишете през контактната форма!

Ръководства за употреба и инсталация соларни системи

Можете да изтеглите и разгледате всички ръководства за употреба и инсталация за нашите соларни системи кликвайки на бутоните отдолу! За всякакви въпроси и уточения, не се колебайте да ни пишете през контактната форма!

X